Thumb 452e881fc25e58334c9f31d5c00d943c40446880
Qr
4c627537230aae33ab94872411d0bbcf08da5ebd

Anne Breure

Ik collecteer omdat:

het erg jammer is dat de huis aan huiscollecte van 16 t/m 21 maart jl. als gevolg van het Coronavirus niet door kon gaan. Daardoor mist Reuma Nederland de broodnodige inkomsten voor het realiseren van wetenschappelijk onderzoek naar medicatie en behandelmethoden, het geven van informatie en voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma.

Daarom wil ik je vragen Reuma Nederland te steunen d.m.v. het doneren van een (kleine) bijdrage in mijn digitale collectebus.

Alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groet,
Anne Breure

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld