Thumb f683ee55218b119357aa98887f44ee986b914e3d
90af32016cf5e50b865276fcaaa495ad426a4531

Chiara Middelbos

Ik collecteer omdat:

Ik niet wist hoe moeilijk het kan zijn te leven met reuma totdat ik het zelf meemaakte. Door nieuwe medicijnen en behandelmethoden kunnen mensen met reuma beter blijven functioneren. Daarnaast zijn steun en begrip heel belangrijk. Reumafonds zet zich hier voor in en zorgt er voor dat het leven met reuma een beetje beter wordt! Doneer daarom nu!

Tikkie
25

donaties

€ 250

ingezameld