Thumb 4fe130c96c11a4a09079c86d4b31ea1c9b3541b7

Marriet Rosier

Ik collecteer omdat

Reuma is overal, niet alleen bij ouderen. Vaak onzichtbaar aanwezig en toch enorm bepalend! Een aandoening die onzeker maakt, door de pijn en onvoorspelbare vermoeidheid. Ik ben inmiddels ruim 4,5 jaar ervaringsdeskundige. Het is een enorm leertraject, aanpassen van leefstijl, met medicijnen en vallen en opstaan. Onderzoek en steun van mijn omgeving is enorm belangrijk. Ik weet inmiddels goed om te gaan met mijn 'gedoe' zoals ik het vaak noem, dat gun ik anderen ook. Dit jaar gaat de deur aan deur collecte niet door in verband met Corona. Daarom collecteer ik dit jaar alleen digitaal. Steun jij het Reumafonds ook? Alle kleine beetjes helpen! Superbedankt!

P.S. Vorig jaar (2019) was mijn digitale collectebus met bijna 450 euro gevuld. In 2018 doneerden jullie 517 euro, super! Ik hoop dit jaar, ook al is het alleen digitaal, ook een mooie bijdrage te kunnen leveren!

140 donateurs
€ 1.370 ingezameld
Stuur een Tikkie