Thumb d4344f24e102f70753ce98d33aef2b3f53f8faa2
90af32016cf5e50b865276fcaaa495ad426a4531

Marriet Rosier

Ik collecteer omdat:

Reuma is overal, niet alleen bij ouderen. Vaak onzichtbaar aanwezig en toch enorm bepalend! Een aandoening die onzeker maakt, door de pijn en onvoorspelbare vermoeidheid. Ik ben inmiddels ruim 3,5 jaar ervaringsdeskundige. Het is een enorm leertraject, aanpassen van leefstijl, met medicijnen en vallen en opstaan. Onderzoek en steun van mijn omgeving is enorm belangrijk. Ik weet inmiddels redelijk om te gaan met mijn ' gedoe' zoals ik het vaak noem, dat gun ik anderen ook. Daarom collecteer ik dit jaar (van 18 tot en met 23 maart) wederom dubbel, op straat en digitaal. Steun jij het Reumafonds ook? Alle kleine beetjes helpen! Superbedankt!

P.S. Vorig jaar (2018) was mijn digitale collectebus met 517 euro goed gevuld, ik hoop dit jaar weer een mooie bijdrage te kunnen leveren!

Tikkie
91

donaties

€ 967

ingezameld