Thumb b9e3cbac38884a62c6158c15b34c92e96fdfb46d
4c627537230aae33ab94872411d0bbcf08da5ebd

Monique Brussel

Ik collecteer omdat:

wij pas gehoord hebben dat onze lieve Evi jeugdreuma heeft. Haar en daarmee ons leven staat even op zijn kop. Ze moet nare medicatie slikken om de ontstekingen te laten verdwijnen. We zijn blij dat deze medicijnen er zijn, maar onderzoek kan ervoor zorgen dat medici andere, minder belastende medicatie kunnen ontwikkelen. Daar is geld voor nodig. Daarom collecteer ik

Tikkie
54

donaties

€ 511

ingezameld