Thumb 6263dc4fbe43be268c7e0e954edef433db2a9a10

Sterre de Haas

Ik collecteer omdat

Vanwege het Corona virus is collecteren aan de deur op dit moment niet mogelijk. Maar het is zo belangrijk dat deze organisatie geld krijgt! Met een kleine bijdragen kunt u al mensen helpen die net als ik een vorm van reuma hebben. Dankjewel :)

47 donateurs
€ 330 ingezameld
Stuur een Tikkie