Thumb 8928b8c3f7ad347fafe234f0f2415e50697d7b1b
90af32016cf5e50b865276fcaaa495ad426a4531

Valerie Heenes

Ik collecteer omdat:

Reuma is een onzichtbare ziekte en veel mensen weten niet dat ook jongeren deze ziekte kunnen krijgen. Vaak krijg ik te horen dat ik ‘veel te jong ben’ om reuma te hebben of dat ‘je aan de buitenkant niks aan mij kan zien’. Ik wil mij graag inzetten om dit te veranderen. Er is nog zoveel meer onderzoek noodzakelijk naar reuma. Op dit moment is het nog een chronische ziekte die veel pijn en vermoeidheid met zich mee brengt. Het is een ziekte die voor veel belemmeringen zorgt in het dagelijkse leven, zeker wanneer je zoals ik nog midden in je studentenleven staat. Het liefst zou ik persoonlijk collecteren maar door mijn reuma gaat dat helaas niet. Help mee om meer onderzoek en bekendheid naar reuma mogelijk te maken zodat ik, maar nog vele mensen met mij een toekomst tegemoet kunnen gaan zonder deze rotziekte.

Tikkie
18

donaties

€ 250

ingezameld